Overenskomst vil styrke ishockeysporten

[DK=27-09-2009: VM i brydning: M¾nd 74 kg. Marc O. Madsen, r¿d (DEN) vs Justin Harry Lester (USA) Foto: Lars M¿ller/Sportsagency.dk] [UK=27-09-2009: World Wrestling Championships: Men 74 kg. Marc O. Madsen, red (DEN) vs Justin Harry Lester (USA) Photo: Lars Moeller/Sportsagency.dk]

De seneste dage har flere medier stillet skarpt på de kritisable forhold, der er for spillere i dansk ishockey. 0-kontrakter, 80 timers arbejdsuger og bøder på minimum 50.000 kroner er blot nogle af de kritikpunkter, der fremhæves. Det skal en overenskomst rette op på.

DEF-sport har i gennem de seneste år arbejdet for at få indført rimelige vilkår for spillerne i dansk ishockey. Derfor har man også sat alle sejl ind på at få en overenskomst, der kan skabe rammerne for at få løst de mange problemer, der er i dansk ishockey.

”Dansk ishockey er blevet en del af den absolutte verdenselite. Og vi udvikler det ene talent efter det andet herhjemme. Men samtidig har vi et system i den hjemlige liga, der slet ikke tager hensyn til spillerne,”  siger Mark O. Madsen, formand i DEF-sport, og fortsætter:

”Den måde, dansk ishockey fungerer på nu, er det rene vilde vesten, hvor klubber udnytter spillernes passion for sporten. Spillerne skriver under på vanvittige vilkår, der slet ikke hænger sammen. Derfor skal vi have nogle basale rammer på plads, der sikrer ordentlige vilkår for spillerne.”

“Det er vigtig at forstå, at dansk ishockeys positive udvikling ikke er sket pga. de vanvittige kontraktregler, men at de er sket ”på trods” af disse udanske regler. En overenskomst vil sætte meget bedre rammer for ansættelserne i sporten og sikre fornyet udvikling,” siger han.

DIU og Ligaforeningen har flere gange udtrykt i medierne og overfor DEF-sport, at økonomien i dansk ishockey ikke kan bære en overenskomst, en argumentation, man slet ikke kan følge i DEF-sport:

”En overenskomst betyder jo ikke nødvendigvis, at det hele bliver dyrere. En overenskomst sikrer jo blot, at der bliver aftalt nogle rimelige og gennemskuelig vilkår mellem klub og spiller. Det vil både gøre det lettere for klubber og lettere for spillere, hvis der er nogle gennemskuelige regler at arbejde ud fra,” siger Mark O. Madsen, der samtidig afviser påstande om enorme lønkrav:

”Det er jo ikke sådan, at alle spillere pludselig skal have funktionærløn, hvis der kommer en overenskomst. Slet ikke. Det betyder jo blot, at man kan lave et system, hvor spillerne er ansat på nogle rimelige vilkår, i forhold det klubben kræver af dem.”

Mark O. Madsen uddyber, at klubberne i Metal-ligaen er virksomheder, der derfor ansætter medarbejdere til at udføre et job:

”Vi har at gøre med en liga herhjemme, hvor klubberne er A/S’er og ApS’er. Det er altså virksomheder, der ansætter medarbejdere, og hvor du skal være på kontrakt for at spille i Metal-ligaen. Derfor skal man også have en overenskomst, der skal sikre fair spilleregler og rettigheder for alle parter.”

DEF-sport står klar til at genoptage dialogen dag og nat og håber, at DIU og Ligaforeningen vil vende tilbage til forhandlingsbordet.