Nyheder

4player søger rådgiver

Stillingsopslag

Vil du være med til at gøre en forskel for elitesportsudøvere i Danmark, så er denne stilling noget for dig.

4player ApS rådgiver og hjælper elitesportsudøvere til at forberede tiden efter sporten. Du vil i tæt samarbejde med 4players rådgiverteam skulle yde individuel rådgivning og support til elitesportsudøvere inden for uddannelse og udvikling, job og karriereplanlægning samt mental sundhed. Du vil desuden blive ansvarlig for udvalgte områder under 4players projekter.

Baggrunden for dette stillingsopslag er, at den nye overenskomst mellem Spillerforeningen og Divisionsforeningen gældende fra 1. januar 2020 tilvejebringer yderligere midler til, og yderligere fokus på, 4player-rådgivning af professionelle fodboldspillere.

4player ApS er startet og ejet af Spillerforeningen. 4players ydelser tilbydes medlemmer af de danske spiller- og udøverforeninger.

Du bliver en del af et specialistteam i 4player og et endnu større team i Spillerforeningen. 4playerteamet er kendetegnet ved et tæt samarbejde i opgaveløsning. Det forventes samtidig, at du kan arbejde selvstændigt og er i stand til at planlægge og administrere dine arbejdsopgaver og din egen arbejdstid. Omgangstonen er fri, og miljø, indsatsområder og de høje ambitioner afspejler, at Spillerforeningen er spillernes egen organisation.

Du refererer til og samarbejder med direktøren i 4player ApS.

Dit primære fokus vil blive rådgivning af professionelle fodboldspillere. Du kan se frem til en afvekslende hverdag, hvor du arbejder med en interessant målgruppe i et dynamisk team af kvalificerede og målrettede kolleger. 4playerteamet oplever at gøre en forskel for mennesker, hvilket gør jobbet meningsfyldt og skaber passion.

Vi forventer til gengæld, at du kan leve op til hovedparten af følgende punkter:

 • Du har et netværk blandt professionelle fodboldspillere eller andre elitesportsudøvere, trænere eller ledere eller har stort kendskab til vilkår og kulturen i elitesport.
 • Du evner at sætte dig i andres sted og kan skabe tillid.
 • Du har erfaring med eller flair for rådgivning og er god i 1:1-samtaler.
 • Du evner at stille dig op foran andre og er en god formidler i plenum.
 • Du evner at være opsøgende og skabe relationer med elitesportsudøvere, trænere og ledere i deres miljø.
 • Du evner at skabe resultater på den korte bane og har vedholdenhed til at arbejde ufortrødent på at skabe resultater på den lange bane.
 • Du evner at arbejde i og repræsentere en organisation, som er en del af et politisk landskab.
 • Du er god til at udtrykke dig skriftligt og mundtligt på dansk og gerne på engelsk.
 • Du er selvstændig, ansvarsfuld, servicemindet, troværdig, empatisk og en teamplayer.

Der er ikke en bestemt uddannelse, som kvalificerer dig til jobbet, men der er en forventning om, at du har taget en videregående uddannelse eller har tillært dig et akademisk niveau via erfaringer eller kurser. Ekspertise, uddannelse eller erfaring inden for 4players hovedområder; uddannelse og udvikling, job og karriereplanlægning og/eller mental sundhed vil dog være en klar fordel. Eksempler herpå kan være; arbejdserfaring med rådgivning og udvikling af unge, en uddannelse i det mentale felt som psykolog eller lignende eller rådgivererfaring inden for job- og karriereplanlægning.

Arbejdstid og -vilkår

Der er tale om en fast stilling på fuld tid.
Der må forventes udsving i arbejdstider, idet det er en del af virket at besøge udøverne ifm. træning.
Der må af samme grund forventes en del rejseaktivitet, og egen bil er en nødvendighed.
Der ønskes en medarbejder, der arbejder ud fra Spillerforeningens lokaler i det centrale København. Ved de rette interne forudsætninger i 4player kan det eventuelt aftales, at der arbejdes fra andre dele af landet.
Overarbejde kan periodevist forekomme.
Løn efter kvalifikationer og Spillerforeningens generelle lønniveau.

Ansøgning

Elektronisk ansøgning sendes til direktør Rasmus N. Haagensen på mail rasmus.haagensen@spillerforeningen.dk.

Spørgsmål kan rettes til direktør Rasmus N. Haagensen på tlf. 22 26 00 44.
Relevant dokumentation, herunder uddannelse, vedhæftes.
Ansøgninger skal være 4player i hænde snarest muligt og senest den 24. januar 2020.

Yderligere information
4player: http://4-player.dk
Spillerforeningen: http://spillerforeningen.dk

læs mere ...

Interested in teaming up with the world’s top CS:GO players?

Here’s your opportunity to strike !

Who are we?
Counter-Strike Professional Players’ Association (CSPPA) is the sole independent international players association in Esport. •We represent players from the world’s best CS:GO teams (e.g. players of Astralis, Liquid, ENCE, Na’Vi etc.) •CSPPA is recognized as a fundamental stakeholder in the international Esport community and is the authoritative voice of CS:GO players in an Esport industry estimated to a net worth of USD 1.1 bn. (2019)

What candidates are we looking for?
CSPPA is looking for part-time student workers with the following qualifications: You play or have played CS:GO for a number of years •You are deeply interested and engaged in the international CS:GO community •You have experience with social media management and are excited about writing •You are happy to do occasional personal assistant / manual work •You are a team player with an ambitious, well-organized and proactive mindset •You are fluent in English (preferably native)

What we offer you
A unique opportunity to get straight into the core Esport industry in exponential growth and build a professional network •Work for and service the best CS:GO players in the world and attend CS:GO events all over the world •A challenging and rewarding part-time job with a high degree of responsibility

How to apply
Please apply by sending your CV and cover letter (in English) including grade transcripts by e-mail to Michael.doi@csppa.gg. The deadline for applying is 15 October 2019

"I encourage all players to participate in any capacity
and help us pave the way for future players and fans!
"

Jordan ‘n0thing’ Gilbert, CSPPA board member

læs mere ...

Daglig leder til Danske Elitesportsudøveres Forening, DEF-sport

Til kontoret i Frederiksholms Kanal i København søger Danske Elitesportsudøveres Forening en daglig leder.

Vil du arbejde i centrum af elitesport i Danmark? Stillingen som daglig leder i Danske Elitesportsudøveres Forening også kaldet DEF-sport, fagforeningen for elitesportsudøvere i Danmark og i udlandet, giver indblik i nogle af de interessante udfordringer og problemstillinger i dansk elitesport. Du vil få ansvaret for at lede arbejdet med at sikre ordentlige og fair vilkår til elitesportsudøvere i Danmark og for at tale elitesportsudøvernes sag. Der er ansøgningsfrist den 15. september 2019 med start hurtigst muligt.

Jobbet

Arbejdet i DEF-sport er en unik mulighed for at arbejde i midten af dansk elitesport. Du kommer til at få ansvaret for at drive foreningen, samt for at håndtere nogle meget aktuelle sager der vedrører elitesportsudøverne i Danmark. Vi tilbyder en arbejdsplads midt i København og midt i dansk elitesport, hvor dit arbejde gør en forskel. Du vil være i direkte kontakt med de professionelle elitesportsudøvere i Danmark samt samarbejdspartnere. Du kommer til at arbejde i et livligt arbejdsmiljø med 25 kolleger fordelt over hele landet. Som daglig leder refererer du til DEF-sports direktør samt til foreningens bestyrelse.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være

 • Budget og regnskab
 • Projektopdatering
 • Kommercielle aftaler og medlemstilbud
 • Rådgivning af medlemmer herunder varetagelse af arbejdsskadessager, kontingentopkrævning samt løbende daglig rådgivning af foreningens medlemmer
 • Kommunikation herunder udarbejdelse af nyhedsbreve samt vedligeholdelse og opdatering af hjemmeside, sociale medier og medlemsfolder
 • Servicering af bestyrelse og repræsentantskab herunder arrangere bestyrelses-, repræsentantskabs- og medlemsmøder
 • Rekruttering af medlemmer samt afholdelse af klubbesøg i udvalgte klubber og sportsgrene
 • Dialog og samarbejde med DEF-sports politiske og organisatoriske samarbejdspartnere herunder Anti Doping Danmark, Kulturministeriet, FH, EU Athletes, Team Danmark og DIF
 • Udarbejdelse af landsholdsaftaler fx i badminton og strategi for indgåelse af kollektive aftaler, dialog med udøvere i udvalgte sportsgrene om generelle vilkår
 • 4player aktiviteter bl.a. indenfor svømning, basketball, volleyball, ishockey, E-sport samt badminton

Den optimale kandidat

 • Har en baggrund indenfor elitesport
 • Har en uddannelse i sports management, kommunikation, jura eller lignende på kandidatniveau
 • Kan formulere sig skarpt i skriftligt dansk og tale
 • Har et højt niveau i engelsk
 • Er selvstændig, udadvendt, har sans for detaljen og er sportsinteresseret

Ansøgning og ansættelse

Skriftlig ansøgning inkl. CV, dokumentation for eksamensresultater/erhvervserfaring til dato og andre relevante papirer sendes til direktør i DEF-sport, Mads Øland på mads.oland@spillerforeningen.dk hurtigst muligt og senest 15. september 2019. Der indkaldes løbende til jobsamtaler og foretages eventuel ansættelse.

Løn efter kvalifikationer.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte den nuværende daglige leder, Michael Døi på 20 64 13 21 eller michael.doi@spillerforeningen.dk

Tiltrædelse snarest.

Om DEF-sport

DEF-sport er fagforeningen for sportsudøvere på eliteplan i Danmark samt danske udlandsprofessionelle. DEF-sport arbejder tæt sammen med Spillerforeningen (fodbold) og Håndbold Spiller Foreningen. Vi arbejder for at sikre, at elitesportsudøvere i Danmark arbejder under ordnede forhold. Derfor taler vi altid elitesportsudøvernes sag, hvad enten det drejer sig om overenskomster, feriepenge, pension eller ændring af transferreglerne.

DEF-sport beskæftiger til dagligt 3 ansatte, og medlemmerne spænder vidt fra badminton til svømning, basketball, ishockey og esport. Vi er medlem af FH, samt de internationale spillerforeninger, EU Athletes og World Players Association.

læs mere ...

Badmintonspillerforeningen ny medlemsforening under DEF-sport

Badminton Danmark og Badmintonspillerforeningen har indgået en ny 6-årig kollektiv landsholdsaftale, der fastsætter rammerne for samarbejdet mellem Badminton Danmark, Badmintonspillerforeningen og spillerne.

Under forhandlingerne blev Badmintonspillerforeningen oprettet som medlemsforening under DEF-sport for at imødekomme Badminton Danmarks ønske om en særlig forening for badmintonspillere, som de kunne indgå aftale med.

Badmintonspillerforeningen er dog stadig underlagt DEF-sport, og derfor er både ledelse og bestyrelse identiske i begge foreninger, mens badmintonspillerne fortsat har adgang til DEF-sports services som forsikringstegning, gennemlæsning af udstyrssponsorkontrakter og lignende.

læs mere ...

Ny 6-årig kollektiv landsholdsaftale for badminton

Badminton Danmark og Badmintonspillerforeningen har indgået en ny 6-årig kollektiv landsholdsaftale, der fastsætter rammerne for samarbejdet mellem Badminton Danmark, Badmintonspillerforeningen og spillerne.

Aftalen giver Badminton Danmark videre rammer til at bruge spillernes kommercielle rettigheder indenfor nogle klart definerede rammer, idet det samtidig sikres, at spillerne opnår en fleksibilitet i forhold til egne sponsorer.

Endvidere sikres det, at det daglige samarbejde mellem spilleren og hovedtræneren omkring spillernes trænings- og turneringsplaner fortsætter som hidtil.

Spillerne vil også fremadrettet være dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring tegnet af Badminton Danmark.

Mark O. Madsen, fmd. for DEF-sport udtaler:

”Vi er i DEF-sport meget glade for, at det nu er lykkedes at komme i mål med en ny 6-årig kollektiv aftale mellem Badminton Danmark og Badmintonspillerforeningen. Badmintonspillerforeningen bliver etableret på et stiftende møde i morgen. Badmintonspillerforeningen bliver en ny medlemsforening under DEF-sport.”

Hans-Kristian Vittinghus, bestyrelsesmedlem i DEF-sport:

”Efter et langt forhandlingsforløb er vi meget tilfredse med, at vi nu endelig er nået i mål med en ny kollektiv landsholdsaftale, som hele tiden har været spillernes klare ønske. Vi har med den nye aftale fået skabt nogle klare rammer på det kommercielle område, således at både Badminton Danmark og vi spillere har gode muligheder for at udnytte vores kommercielle rettigheder sammen og hver for sig. Samtidig har vi spillere fået sikkerhed for, at samarbejdet omkring træning og turneringsdeltagelse fortsætter som hidtil.”

”Tak til Badminton Danmark for aftalen og tak til vores forhandlere fra DEF-sport og FH for en stor indsats for badmintonspillerne. Jeg håber og regner med, at denne 6-årige aftale vil løfte dansk badminton.”

For yderligere kommentarer og udtalelser henvises til Hans-Kristian Vittinghus.

Den nye kollektive landsholdsaftale findes her:
Kollektiv landsholdsaftale inkl. bilag og forhandlingsprotokol

læs mere ...

Spillerklumme: Mine følelser åd mig op

Min karriere har mildest talt været turbulent. Seniorkarrieren nåede aldrig rigtig at komme i gang, inden den var ovre. Efterfølgende endte jeg med at sidde med tårerne trillende ned ad kinderne i min psykologs sofa. Først efter karrieren har jeg lært at rumme følelser og sårbarhed.

læs mere ...

Bliv Positiv Psykologi Vejleder og Styrkekonsulent online

Vil du arbejde med personlig trivsel, mental sundhed og at sætte personlige styrker i spil? Hos At Work kan du læse til Positiv Psykologi Vejleder og – som et særligt tilbud til dig som elitesportsudøver – få kurset Styrkekonsulent med uden beregning.

Uddannelsespartner i Study4player Online Academy, At Work, udvider udbuddet af deres uddannelser rettet mod dig som elitesportsudøver, og tilbyder nu kurserne Positiv Psykologi Vejleder og Styrkekonsulent som en samlet pakke til medlemmerne af de danske udøverforeninger.

Uddrag fra kursusbeskrivelser:

”I den positive psykologi er det primære fokus på det, som skaber trivsel og glæde frem for det, der skaber negative følelser og vores håndtering af disse. Da positiv psykologi beskæftiger sig med mental sundhed, frem for den mentale usundhed, er området i tråd med begrebet sundhedsfremme, som fokuserer på sundhed, modsat begreberne forebyggelse og behandling, der omhandler sygdom.

På kurset får du en indsigt i, samt forståelse for, elementerne i den positive psykologi. Du lærer hvordan elementerne sættes i en praktisk kontekst, for på den måde at kunne anvende dem i dit eget liv samt til at vejlede andre.

Som Styrkekonsulent sætter du dine egne og andres personlige styrker i spil, og gør en positiv forskel. Vi har alle personlige styrker, og forskning og erfaring har gennem de seneste 10 år kastet lys over, hvor stort et udbytte vi kan få, ved at arbejde med netop vores styrker, frem for ensidigt at fokusere på svagheder og manglende evner.

Du får på kurset en indsigt i, og forståelse for, den positive psykologis fokus, og lærer dybdegående om de enkelte karakterstyrker, samt hvordan disse trænes og styrkes. I den forbindelse bliver du fortrolig med styrketestning og anvendelsen af styrkekort.”

Der stilles på kurserne ikke krav til særlige forudsætninger.

LÆS MERE OM POSITIV PSYKOLOGI VEJLEDER OG STYRKEKONSULENT HER

 

Har du generelle spørgsmål omkring dine online uddannelsesmuligheder, kontakt da koordinator i Study4player Online Academy, Jesper Mølgaard Kristensen, på mail jesper.kristensen@spillerforeningen.dk eller telefon 27 14 49 22

læs mere ...

Før din iværksætterdrøm ud i livet hos About Time!

Går du rundt med en indre iværksætter og en drøm om egen virksomhed? About Time er ny partner i Study4player Online Academy og tilbyder skræddersyede iværksætterkurser til dig som nuværende eller tidligere elitesportsudøver.

læs mere ...

Gør brug af din ekspertise fra sporten hos Fitness World!


Fitness World er ny partner i 4player og kigger aktivt mod dig som nuværende eller tidligere elitesportsudøver. Vil du bruge dine erfaringer fra sportens verden til at hjælpe andre til en sundere tilværelse?

læs mere ...

Stats4sport søger medarbejdere fra elitesportens verden

Stats4sport er ny partner i 4player og kigger aktivt mod dig som nuværende eller tidligere elitesportsudøver. Vil du være med til at udbrede en digital platform til at udvikle bedre atleter, spillere og hold?

læs mere ...

Udbyg eller skab dine lederegenskaber med en uddannelse i ledelse!

Erhvervsakademi Aarhus udvider deres udbud af uddannelser i Study4player Online Academy og tilbyder nu en fleksibel akademiuddannelse i Ledelse. Er du kommende leder eller træner, der ønsker kendskab til relevante ledelsesværktøjer?

læs mere ...

Vil du gøre en forskel? Søg ind hos Politiet!

Politiet er ny partner i 4player og ser et spændende match med dig fra elitesportens verden. Er du handlekraftig og ønsker at være med til at sikre trygheden i vores samfund?

læs mere ...

Kom med på holdet – søg job hos DGI

dgi_web_839

DGI er ny partner i 4player og kigger mod dig som nuværende eller tidligere elitesportsudøver. Kunne du tænke dig at arbejde inden for breddeidrættens verden og gøre danskerne mere aktive?

læs mere ...

Få en erhvervsuddannelse på fleksible vilkår

ibc_839_web

Er du til praktisk erhvervsrettet uddannelse frem for de mere akademiske uddannelsesveje? Study4player Online Academy udvider porteføljen og indleder et samarbejde med IBC, hvor du kan få både uddannelse og erhvervserfaring med en fleksibel erhvervsuddannelse.

læs mere ...

SPORTMASTER er ny partner i 4player

sportmaster_kampraab_839_web

SPORTMASTER er ny partner i 4player og søger medarbejdere, som brænder for og kender til følelserne i sporten fra dem selv. Ønsker du at et job i sportens verden ved siden af eller efter din aktive karriere?

læs mere ...

BAUHAUS på banen – vil du gøre karriere i en international byggevarehuskæde?

bauhaus_839_web

BAUHAUS retter blikket mod dig som elitesportsudøver og står klar med et bredt udvalg af jobmuligheder - lige fra fleksible deltidsjobs til lederstillinger og karrieremuligheder. Er det dig, de mangler?

læs mere ...

Spillerforeningerne indgår samarbejde med Hjernerystelsesforeningen

Ishockey 839

Håndbold Spiller Foreningen, DEF-sport og Spillerforeningen har indgået samarbejde med Hjernerystelsesforeningen. Samarbejdet skal sikre bedre viden om hjernerystelse og optimal hjælp til ramte elitesportsudøvere.

læs mere ...

Tilmeld dig møde i Sportsalumni.dk med emnet "Elevatortalen og Networking”

sportsalumni-3-10

Er din elevatortale skarp nok? Sådan sparker du døren ind på 2 minutter. Tilmeld dig Sportsalumni-møde den 3. oktober 2016. Det er gratis at deltage som medlem af DEF-Sport.

læs mere ...

EDC i Bagsværd søger trainee – vil du inden for mæglerbranchen?

EDC

Til vores afdelinger i Bagsværd, søger vi nu en administrativ trainee, der brænder for at give vores kunder en fantastisk oplevelse i butikken og i telefonen samt i den administrative service over for købere og sælgere.

læs mere ...

Stadig ledige pladser på online uddannelser

4player

4players samarbejdspartnere har stadig pladser hvis du vil dygtiggøre dig med en uddannelse inden for Coaching, Markedsføring, eller finans.

læs mere ...

DEF-sport: Få styr på din karriere nr. 2 og deltag i dette års 4player Exitseminar

Sportsalumni 2

Fra fredag d. 2 til lørdag d. 3 september afholder 4player i samarbejde med Divisionsforeningen Fodbold for anden gang et Exitseminar. Programmet afvikles som et koncentreret seminar, hvor vi samles fredag eftermiddag til lørdag middag. Det giver den nødvendige tid til fordybelse og dialog med ligesindede.

læs mere ...

Fik du ikke søgt ind? Stadig uddannelser med ledige pladser

4player

Fik du ikke søgt ind på en videregående uddannelse, eller blev du ikke tilbudt studieplads blandt de uddannelser du søgte ind på, er vinduet ikke lukket endnu.

læs mere ...

Sigter du mod ejendomsmæglerbranchen? home søger engageret salgstrainee

Home

Vil du arbejde med fremvisning af ejendomme, udarbejdelse af købsaftaler og opsøgende salg? home er seneste partner i Elitesportens Karrierepartnere og kigger nu målrettet mod eliten til en salgstrainee-stilling i Roskilde og i Glostrup. Er det dig?

læs mere ...

Home bliver ny partner i Elitesportens Karrierepartnere

Home

Home retter blikket mod dig som nuværende eller tidligere elitesportsudøver og står klar med karrieremuligheder til dig der gerne vil inden for ejendomsmæglerbranchen.

læs mere ...

Gør karriere i sportens verden uden for banen: Hummel kigger mod eliten

Hummel

Hummel er ny partner i Elitesportens Karrierepartnere og står klar med elevforløb, job- og karrieremuligheder til dig som nuværende eller tidligere elitesportsudøver. Et godt match for dig der gerne vil blive i sportens verden uden for banen og arbejde med sports- og sportsmodeprodukter.

læs mere ...

Verdensmester: Sport Management var perfekt for mig

Badminton 1

Badmintonspiller og nuværende verdensmester for herrehold, Kim Astrup Sørensen, har sideløbende med sin professionelle badmintonkarriere taget en online uddannelse i Sport Management via Study4player Online Academy.

læs mere ...

Styrk dine ledelses- og coaching evner hos Copenhagen Coaching Center

Ann-Grethe-Norgaard_web_839

Håndboldspiller i Viborg HK og landsholdsspiller, Ann Grethe Nørgaard, læser Ledelse & Coaching hos Copenhagen Coaching Center. Læs om Ann Gretes oplevelser med uddannelsen.

læs mere ...

Sigter du mod ejendomsmæglerbranchen? EDC kigger mod eliten

EDC

EDC er ny partner i Elitesportens Karrierepartnere og står klar med karrieremuligheder til dig, der gerne vil inden for ejendomsmæglerbranchen.

læs mere ...

Fodboldspillere: Jura deltid giver god mening

Frederik-Helstrup

Syddansk Universitet tilbyder som de første – og eneste – i landet jura på deltid. Det betyder, at man på fem år kan tage en bachelor i jura, hvor du ikke behøver at være fysisk tilstede i undervisningslokalet.

læs mere ...

Study4player: Læs til pædagog som delvis netbaseret uddannelse

UC-Aabenraa

Study4player Online Academy får endnu et online uddannelsestilbud i folden i form af Pædagog-uddannelsen på UC Syd i Aabenraa. En fantastisk mulighed for dig som elitesportsudøver, der gerne vil læse til pædagog, men har svært ved at give meget fremmøde. Læs også landsholdsspiller i fodbold, Sanne Troelsgaards, erfaringer med uddannelsen.

læs mere ...

Sportsalumni: Tilmeld dig netværksmøde og styrk netværket!

Sportsalumni 2

Meld dig til møde i Sportsalumni.dk d.12/5 2016 med emnet "Få den bedste karriere nr. 2. Hjælp hinanden via Speednetworking.” Medlemmer deltager gratis.

læs mere ...

FK Distribution og Berlingske Media kigger mod eliten

Karrierepartnere

FK Distribution og Berlingske Media er nye partnere i Elitesportens Karrierepartnere – begge står de klar med karrieremuligheder og fleksible deltidsjob til dig som aktiv udøver.

I Elitesportens Karrierepartnere, som er et samarbejde mellem Team Danmark, Adecco og Job4player, byder vi velkommen til FK Distribution og Berlingske Media. Begge kigger de mod eliten og tilbyder fleksible deltidsjobs til dig som aktiv udøver såvel som job- og karrieremuligheder når du skal drosle ned i sporten.

FK Distribution: FK Distribution formidler både digitale tilbud og landsdækkende omdeling af tilbudsaviser og reklamer til de danske forbrugere. Her kan du eksempelvis starte din karriere som distributionsleder, har ansvaret for distribution af aviser og reklamer i eget distributionsområde, herunder ledelse og opfølgning på 120-150 omdelere.

Læs mere om din job- og karrieremuligheder hos FK Distribution i deres virksomhedspræsentation på Job4player. KLIK HER for at tilgå virksomhedspræsentationen.

Berlinske Media: Berlingske Telemarketing er en afdeling på mere end 110 sælgere, teamledere og salgscoaches, som hver dag er med til at holde humøret højt, bidrager til maksimalt output og motivation. Her er nøgleordet salg, som passer godt til udøvere der er vant til at skulle performe.

Læs mere om din job- og karrieremuligheder hos Berlingske Media i deres virksomhedspræsentation på Job4player. KLIK HER for at tilgå virksomhedspræsentationen.

 

Har du generelle spørgsmål til dine karriere- og jobmuligheder, kontakt karriererådgiver i 4player, Mette Schou Brix, på mail mette.brix@spillerforeningen.dk eller telefon 26 56 19 98.

læs mere ...

SKAT søger elever fra elitesporten

SKAT_839x472

SKAT er en del af Elitesportens Karrierepartnere og søger elever fra elitesporten. Vil du have en uddannelse hos SKAT, som du kan falde tilbage på efter sporten?

læs mere ...

Styrk dine personlige lederevner med en uddannelse i Ledelse og Coaching. Opstart d. 3. februar!

4player WEB

Vil du blive bedre til at overføre dine personlige styrker fra sporten til erhvervslivet, der venter efter dit karrierestop?

D. 3. februar er der opstart på det nye uddannelsesforløb i ’Ledelse og Coaching’ (på diplomniveau) hos Copenhagen Coaching Center – et uddannelsesforløb der er startet i samarbejde med 4player, da uddannelser inden for coaching og personlig udvikling i længere tid har været efterspurgt blandt udøverne. Du kan stadig nå at tilmelde dig!

læs mere ...

Overenskomst vil styrke ishockeysporten

[DK=27-09-2009: VM i brydning: M¾nd 74 kg. Marc O. Madsen, r¿d (DEN) vs Justin Harry Lester (USA) Foto: Lars M¿ller/Sportsagency.dk] [UK=27-09-2009: World Wrestling Championships: Men 74 kg. Marc O. Madsen, red (DEN) vs Justin Harry Lester (USA) Photo: Lars Moeller/Sportsagency.dk]

De seneste dage har flere medier stillet skarpt på de kritisable forhold, der er for spillere i dansk ishockey. 0-kontrakter, 80 timers arbejdsuger og bøder på minimum 50.000 kroner er blot nogle af de kritikpunkter, der fremhæves. Det skal en overenskomst rette op på.

læs mere ...

To nye coaching-uddannelser i Study4player Online Academy

Study4player Online Academy WEB

Study4player Online Academy lancerer et nyt samarbejde med Copenhagen Coaching Center. Styrk dine personlige lederevner med en uddannelse inden for Ledelse & Coaching på diplomniveau - eller gå hele vejen og lær at coache og skabe udvikling hos både dig selv og andre med en International Master inden for coaching.

Uddannelser inden for coaching og personlig udvikling har i længere tid været efterspurgt blandt udøverne, og 4player er nu glade for at kunne præsentere et samarbejde med Copenhagen Coaching Center og byde på yderligere to uddannelser i Study4player Online Academy. Det betyder, at du som udøver nu kan kombinere din sport med et 6 måneders uddannelsesforløb inden for Ledelse & Coaching (på diplomniveau) eller tage en 2-årig International Master i Coaching (International Master of Business Coaching). Begge uddannelser er akkrediterede og giver ECTS-point.

læs mere ...

Inspirationsmøde: Elitesportens Karrierepartnere og Årets Fodboldfest

inspirationsmoede ny

Kom og hør hvordan Mikael Trolle og Kasper Hvidt arbejder med begrebet ”Professionel Passion”

Job4player og Team Danmark ruster i samarbejde med Adecco elitesportsudøvere til skiftet fra sport til civil karriere. Vores brobygning til erhvervslivet via netværket Elitesportens Karrierepartnere spiller en væsentlig rolle i disse bestræbelser. Partnervirksomheder og elitesportsudøvere inviteres til det årlige inspirationsmøde, hvor temaet i år er “Professionel Passion”.

læs mere ...

Novembertilbud på Renault Kadjar

Kadjar 600x300
Kære medlemSlå til senest den 30. november og få den nye Renault Kadjar 1,5 Energy dCi 110 Zen til kun kr. 3.995 i månedlig leasingydelse og kr. 0 i førstegangsydelse.
læs mere ...

Mark O. Madsen om LO-optagelse: En del af et stærkt fællesskab

Gruppefoto hos LO, LO og DEF

DEF-sport er officielt medlem af LO. DEF-sport står hermed betydelig stærkere rustet i kampen for medlemmernes rettigheder.

læs mere ...

4Player kan hjælpe netop dig

4player WEB

Før eller siden skal du forlade branchen - i hvert fald som spiller eller udøver. Men kun ganske få af de spillere/udøvere, som stopper deres karriere hvert år, kan 'optages' af branchen i andre jobs. Ofte er mange af de stillinger, som tidligere spillere får, ikke fuldtidsstillinger. Som medlem af Danske Elitesportsudøveres Forening har du adgang til hjælp og rådgivning fra Study4player, Job4player og Sportsalumni.dk

Study4player og Job4player:
Study4player og Job4player hjælper elitesportsudøvere med at tilrettelægge en uddannelse sideløbende med deres sportskarriere, så de efterfølgende kan få en civil karriere. Tilbuddet gælder uanset hvor i landet, du befinder dig, fordi der er lavet aftaler med alle landets universiteter.

Du kan læse meget mere om Study4player her og om Job4player her.

Sportsalumni.dk:
Netværk er afgørende for din fremtidige, civile karriere. Sportsalumni.dk samler nuværende og tidligere elitesportsudøvere i forhold til at fremme deres civil karriere. Skal du forberede de første skridt ud af den civile karrierevej, er Sportsalumni.dk det rette sted at søge inspiration og støtte.

Du kan læse meget mere på Sportsalumni.dk her.

Kontakt:
Kresten Blæsild
Uddannelses- og jobrådgiver
Tlf.: 22 32 18 55
kresten.blaesild@spillerforeningen.dk

 

læs mere ...

Pechsteins kamp kan få betydning for alle elitesportsudøvere

FifPro

Fodboldspillernes internationale spillerforening, FIFPro, støtter den tyske Claudia Pechstein. Speed skateren har siden 2009 kæmpet for sin ret til en uafhængig og upartisk rettergang. Kampen kan få betydning for alle elitesportsudøvere.

Efter VM i Norge i 2009 blev Claudia Pechstein beskyldt for bloddoping. Den femdobbelte OL-guldvinder endte med

læs mere ...

Staal og SICO bakker op om danske ishockeyspillere

D.E.F

Igennem flere måneder er der blevet forhandlet mellem Danske Elitesportsudøveres Forening, på vegne af de danske ishockeyspillere, og DIU og Ligaforeningen. Desværre er der ikke fundet en løsning endnu.

Ishockeyspillerne i Danmark ønsker en kollektiv aftale mellem spillerne, Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF), der repræsenterer spillerne og DIU og Ligaforeningen. Derfor har spillerne samlet deres kommercielle rettigheder i DEF.

Klubberne, DIU og Ligaforeningen har nu truet spillerne med

læs mere ...

NFL afsætter syv milliarder til skadeserstatninger

thumbx (1)

NFL har afsat syv milliarder kroner til skadeserstatninger. Beløbet skal dække de af ligaens spillere, som får varige mén efter hovedskader de næste 65 år.

Hovedskader er for alvor kommet på dagsordnen i sportens verden. Det bidrog Danske Elite Sportsudøveres forening selv til i 2014, da D.E.F. var en af afsenderne på oplysningskampagnen ”Brug hovedet – pas på skallen”. Det er også tilfældet i NFL. I slutningen af april kom det således frem, at der afsættes syv milliarder kroner til skadeserstatninger, der skal dække spiller med hovedskader de kommende 65 år.

Det betyder, at spillere, som får varige mén i forbindelse med en hovedskade, de kommende 65 år

læs mere ...

Program for Sportsalumni.dk 2015 - gratis for medlemmer

thumbx (3)

Sportsalumni.dk har allerede tilknyttet en række både nuværende og tidligere elitesportsudøvere, men der er plads til flere.

Medlemmer af Spillerforeningen, Håndbold Spiller Foreningen og Danske Elitesportsudøveres Forening kan gratis deltage i Sportsalumni.dk.

læs mere ...


Tidligere Herning-spiller kritiserer procedure omkring hjernerystelser

thumbx (2)

Håndteringen af hjernerystelser er fortsat et problem i dansk ishockey. Det fastslår Simon Dalsgaard i et læserbrev i Herning Folkeblad. Baggrunden for læserbrevet er den voldsomme tackling, som Herning Blue Fox’ landsholdsback, Rasmus Nielsen, modtog i første semifinale mod Esbjerg Energy. Læs Simon Dalsgaards læserbrev, der igen har sat hjernerystelser på dagsorden i danske elitesport, her.

læs mere ...


Ansøgningsfrist til uddannelse på kvote 2 er 15. marts

thumbx (4)

Der er ansøgningsfrist for kvote 2 fredag den 15. marts kl. 12. Det har relevans for dig, hvis din studentereksamen, HF eller lignende ikke giver dig direkte adgang til den videregående uddannelse, du drømmer om.
Det er sidste frist for ansøgninger til kvote 2, hvor mange uddannelser kigger mindre på karaktergennemsnit end ved ansøgninger i kvote 1 til sommer. Det kan især have relevans for dig, der dyrker sport på eliteplan, og som kan udnytte de specielle kompetencer, du besidder. Fristen for kvote 2 ansøgninger er 15. marts.

For ansøgninger på kvote 1 - dvs. hvis du opfylder adgangs- og evt. karakterkravene på den uddannelse du ønsker at søge ind på - er fristen 5. juli kl. 12:00.

læs mere ...