Ny 6-årig kollektiv landsholdsaftale for badminton

Badminton Danmark og Badmintonspillerforeningen har indgået en ny 6-årig kollektiv landsholdsaftale, der fastsætter rammerne for samarbejdet mellem Badminton Danmark, Badmintonspillerforeningen og spillerne.

Aftalen giver Badminton Danmark videre rammer til at bruge spillernes kommercielle rettigheder indenfor nogle klart definerede rammer, idet det samtidig sikres, at spillerne opnår en fleksibilitet i forhold til egne sponsorer.

Endvidere sikres det, at det daglige samarbejde mellem spilleren og hovedtræneren omkring spillernes trænings- og turneringsplaner fortsætter som hidtil.

Spillerne vil også fremadrettet være dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring tegnet af Badminton Danmark.

Mark O. Madsen, fmd. for DEF-sport udtaler:

”Vi er i DEF-sport meget glade for, at det nu er lykkedes at komme i mål med en ny 6-årig kollektiv aftale mellem Badminton Danmark og Badmintonspillerforeningen. Badmintonspillerforeningen bliver etableret på et stiftende møde i morgen. Badmintonspillerforeningen bliver en ny medlemsforening under DEF-sport.”

Hans-Kristian Vittinghus, bestyrelsesmedlem i DEF-sport:

”Efter et langt forhandlingsforløb er vi meget tilfredse med, at vi nu endelig er nået i mål med en ny kollektiv landsholdsaftale, som hele tiden har været spillernes klare ønske. Vi har med den nye aftale fået skabt nogle klare rammer på det kommercielle område, således at både Badminton Danmark og vi spillere har gode muligheder for at udnytte vores kommercielle rettigheder sammen og hver for sig. Samtidig har vi spillere fået sikkerhed for, at samarbejdet omkring træning og turneringsdeltagelse fortsætter som hidtil.”

”Tak til Badminton Danmark for aftalen og tak til vores forhandlere fra DEF-sport og FH for en stor indsats for badmintonspillerne. Jeg håber og regner med, at denne 6-årige aftale vil løfte dansk badminton.”

For yderligere kommentarer og udtalelser henvises til Hans-Kristian Vittinghus.

Den nye kollektive landsholdsaftale findes her:
Kollektiv landsholdsaftale inkl. bilag og forhandlingsprotokol