A-kasse

For en elitesportsudøver kan det være lige så relevant at være tilknyttet en A-kasse som for andre lønmodtagere. Den eneste væsentlige forskel er, at elitesportsudøvere normalt er ansat på åremålskon­trakter, hvilket betyder, at ansættelsen er uopsigelig i den aftalte kontraktperiode. De fleste øvrige lønmodtagere er ansat med opsigelsesvarsel på typisk mellem en og tre måneder.

Den almindelige lønmodtager kan altså risikere med forholdsvis kort varsel at være uden arbejde. Elitesportsudøveren kan normalt forudse, hvornår hans ansættelse tidligst slutter. Skader og andre forhold kan dog ændre på dette, idet en spiller kan komme i en situation, hvor det mest hensigtsmæssige vil være at afslutte sit ansættelsesforhold i utide.

Medlemskab af en A-kasse sikrer lønmodta­gere en vis indkomst i periode med ledig­hed, såfremt man har opnået dagpengeret.

Tilbud om A-kasse
Danske Elitesportsudøveres Forening tilbyder sine medlemmer mulighed for at blive optaget i Metal A-kasse. Det har især betydning for dig som udøver, hvis du står uden kontrakt, da du har mulighed for at modtage dagpenge, mens du går uden job.

Fakta om A-kasse tilbuddet
For at kunne få udbetalt dagpenge, er der en række betingelser, som skal være opfyldt:

  • Du skal have været medlem af en A-kasse i mindst ét år
  • Som fuldtidsforsikret i a-kassen skal du have indberettet mindst 223.428 kroner (2017-tal) for at få ret til dagpenge. Du kan dog højst medregne 18.619 kroner pr. måned (2017-tal). Er du deltidsforsikret, skal du mindst indberette 148.956 kroner (2017-tal) og højst 12.413 kroner pr. måned (2017-tal). Er du kontraktansat, vil vi se på indholdet af din kontrakt, når vi skal vurdere, om du opfylder beskæftigelseskravet
  • Du skal være tilmeldt jobcenteret via www.jobnet.dk
  • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Du skal have bopæl og opholde dig i Danmark. Bemærk, at der er særlige regler, hvis du bor eller arbejder i et andet land
  • Kontingentet er på 498 kroner pr. måned for fuldtidsforsikrede (2017-tal).

Hvis du bliver ledig
Hvis du bliver ledig, skal du allerede på første ledighedsdag melde dig ledig på www.jobnet.dk. Her skal du også oprette et CV. Se mere på www.danskmetal.dk/ledighvadsaa

www.danskmetal.dk/a-kasse skal du i øvrigt udfylde en ledighedserklæring. Du kan læse mere om reglerne på www.danskmetal.dk/a-kasse, hvor du også kan finde vedtægterne for Metal A-kasse.
Digital kommunikation

Dansk Metal har valgt at kommunikere digitalt med medlemmerne. Det betyder at alle henvendelser fra Metal A-kasse, bliver lagt i medlemmernes digitale postkasse, som du finder på hjemmesiden www.danskmetal.dk/post

Vær opmærksom på at Metal ikke bruger e-Boks.
 

Nye regler i 2017!

Den nye dagpengereform er trådt i kraft pr. 1. juli 2017. Reglerne har betydning for din ret til dagpenge. Læs mere om de nye regner her: www.danskmetal.dk/dagpengereform

Du kan læse mere om reglerne for Metals A-kasse på www.danskmetal.dk/akasse, hvor du også kan finde vedtægterne for Metal A-kasse.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller har brug for hjælp, er du altid velkommen til at ringe til Metal A-kasses kontaktcenter på telefon 33 63 22 00.

I øvrigt kan du kontakte Michael Døi, jurist i DEF-sport, på tlf. 33 30 13 32 eller kontakt@def-sport.dk