Medlemmer

Alle elitesportsudøvere i Danmark kan søge optagelse i Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF-sport).

Foreningsmedlemmer:

• Spillerforeningen badminton
• SpiBa (basketball)
• Ishockey Spiller Foreningen

Individuelle medlemmer:
Ud over spillerforeningerne kan alle elitesportsudøvere i sportsgrene, hvor der ikke findes en spillerforening, blive optaget som individuelle medlemmer i DEF-sport.