Bestyrelse

Danske Elitesportsudøveres Forening (DEF-sport) er en paraplyorganisation, der samler de danske elitesportsudøvere gennem optagelse af udøverforeninger og individuelle udøvere. Bestyrelsen er sammensat af en til to aktivrepræsentanter fra spillerforeningerne og en repræsentant fra de individuelle udøvere. På nuværende tidspunkt består bestyrelsen af følgende:

Formand: Mark O. Madsen (Brydning)
Næstformand: Nicolai Iversen (Basket)
Michael Sahl (Håndbold)
Sebastian Dahm (Ishockey)
Morten Andreasen (Ishockey)
Hans Kristian Vittinghus (Badminton)
Mads Øland (Direktør)

Administrationen udgøres af:
Mads Øland (Direktør)
Michael Døi (Jurist)