Badmintonspillernes arbejdsgiver er Badminton Danmark

Badminton Danmark er badmintonspillernes arbejdsgiver. Det bekræfter den kollektive aftale mellem DEF-sport og Badminton Danmark.

– For elitespillerne i Badminton Danmarks træningsgrupper i Elitecenteret i Brøndby og for landsholdsaktiviteterne, der følger hermed, er der enighed mellem DEF-sport og Badminton Danmark, om at grundlaget mellem spiller og forbund er en arbejdsgiver-/lønmodtager relation. Det betyder bl.a., at Badminton Danmark har ledelsesretten til aktiviteter i træning og på landsholdet, og at der er tegnet lovpligtig arbejdsskadeforsikring, udtaler Michael Døi, jurist i DEF-sport, der organiserer badmintonspillere.

Uddrag fra aftale mellem Badminton Danmark og DEF-sport:

3.1.1
I forhold til de aktiviteter, der er omfattet af den kollektive spilleraftale betragtes BD som arbejdsgiver for spillere omfattet af den Kollektive Spilleraftale med de rettigheder og pligter, der påhviler en arbejdsgiver, herunder tegning af lovpligtig Arbejdsskadeforsikring.

3.3.1.1
Parterne er enige om, at BD’s arbejdsgiveransvar, herunder ansvaret for at tegne lovpligtig arbejdsskadeforsikring, omfatter alle aktiviteter der fremgår af den mellem parterne aftalte trænings- og turneringsplan, samt i øvrigt alt hvad BD søger indflydelse på, herunder også fysisk træning, selvtræning, træning i forbindelse med turneringer mm.

3.3.1.2
BD’s arbejdsgiveransvar omfatter ikke de situationer, hvor spillerens klub har instruktionsretten, og hvor spilleren i stedet derfor er dækket af klubbens arbejdsskadeforsikring.