Badmintonspillerforeningen ny medlemsforening under DEF-sport

Badminton Danmark og Badmintonspillerforeningen har indgået en ny 6-årig kollektiv landsholdsaftale, der fastsætter rammerne for samarbejdet mellem Badminton Danmark, Badmintonspillerforeningen og spillerne.

Under forhandlingerne blev Badmintonspillerforeningen oprettet som medlemsforening under DEF-sport for at imødekomme Badminton Danmarks ønske om en særlig forening for badmintonspillere, som de kunne indgå aftale med.

Badmintonspillerforeningen er dog stadig underlagt DEF-sport, og derfor er både ledelse og bestyrelse identiske i begge foreninger, mens badmintonspillerne fortsat har adgang til DEF-sports services som forsikringstegning, gennemlæsning af udstyrssponsorkontrakter og lignende.